You are here:
22 november 2019 / artikel

Geen btw verschuldigd over doorberekening zuiveringsheffing

Volgens Rechtbank Gelderland kwalificeert de evenredige doorbelasting van waterschapslasten als uitschot van belasting, met als gevolg dat de doorbelasting buiten de heffing van btw blijft.

Belgian Constitutional Court decides on Fairness Tax

Een campingexploitant berekent de aan hem in rekening gebrachte zuiveringsheffing door aan de huurders en eigenaren van kavels op zijn vakantiepark. De inspecteur stelde dat de exploitant hierover btw in rekening had moeten brengen. De exploitant was het daarmee oneens en tekende beroep aan bij de Rechtbank.

Rechtsvraag

De vraag is of de evenredige doorbelasting van waterschapslasten wel of niet belast is met btw.

Beoordeling

Volgens de rechtbank verricht de campingexploitant één recreatieve dienst, bestaande uit het ter beschikking stellen van de toeristische plaatsen en de levering van water. De levering van het water moet in dat kader worden gezien als een bijkomende prestatie waarmee wordt beoogd de verhuur van de toeristische plaatsen aantrekkelijker te maken.
De Rechtbank was het vervolgens met de exploitant eens dat de doorbelaste waterschapslasten buiten de heffing van btw konden blijven omdat sprake is van zogeheten uitschotten van belasting. De exploitant voldoet de zuiveringsheffing namelijk voor de recreanten en belast deze vervolgens evenredig (zonder opslag) door.

Belang

In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemers bepaalde bedragen ‘voorschieten’ die uiteindelijk door hun afnemers (in dit geval de recreanten) worden gedragen. Deze uitspraak laat zien dat uitschotten van belasting (en andersoortige doorlopende posten) onder bepaalde voorwaarden buiten de heffing van btw kunnen blijven.real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer