You are here:
22 november 2019 / artikel

Geen btw verschuldigd over doorberekening zuiveringsheffing

Volgens Rechtbank Gelderland kwalificeert de evenredige doorbelasting van waterschapslasten als uitschot van belasting, met als gevolg dat de doorbelasting buiten de heffing van btw blijft.

Belgian Constitutional Court decides on Fairness Tax

Een campingexploitant berekent de aan hem in rekening gebrachte zuiveringsheffing door aan de huurders en eigenaren van kavels op zijn vakantiepark. De inspecteur stelde dat de exploitant hierover btw in rekening had moeten brengen. De exploitant was het daarmee oneens en tekende beroep aan bij de Rechtbank.

Rechtsvraag

De vraag is of de evenredige doorbelasting van waterschapslasten wel of niet belast is met btw.

Beoordeling

Volgens de rechtbank verricht de campingexploitant één recreatieve dienst, bestaande uit het ter beschikking stellen van de toeristische plaatsen en de levering van water. De levering van het water moet in dat kader worden gezien als een bijkomende prestatie waarmee wordt beoogd de verhuur van de toeristische plaatsen aantrekkelijker te maken.
De Rechtbank was het vervolgens met de exploitant eens dat de doorbelaste waterschapslasten buiten de heffing van btw konden blijven omdat sprake is van zogeheten uitschotten van belasting. De exploitant voldoet de zuiveringsheffing namelijk voor de recreanten en belast deze vervolgens evenredig (zonder opslag) door.

Belang

In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemers bepaalde bedragen ‘voorschieten’ die uiteindelijk door hun afnemers (in dit geval de recreanten) worden gedragen. Deze uitspraak laat zien dat uitschotten van belasting (en andersoortige doorlopende posten) onder bepaalde voorwaarden buiten de heffing van btw kunnen blijven.Investing in real estate

Investing in real estate in the Netherlands 2019

Bestel hier de vijfde editie van het boek Investing in real estate in the Netherlands. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners bij de indirecte verwerving van kantoorgebouw The Core in Rotterdam. lees meer

Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming

De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT... lees meer