You are here:
22 november 2019 / artikel

Geen btw-levering bij sale-and-lease-back

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de sale-and-lease-back van een seniorencomplex voor de btw geen overdracht van vastgoed is, omdat geen van de door verkoper verrichte handelingen erop zijn gericht om de koper de macht te geven om als eigenaar over dat vastgoed te beschikken.

Growing Money (3)

Een woningcorporatie levert een gedeeltelijk verhuurd seniorencomplex aan een koper, waarbij koper zich verplicht tot verhuur aan verkoper (sale-and-lease-back). Koper en verkoper zijn er in de akte van levering vanuit gegaan dat ter zake van de verkoop geen btw verschuldigd is, omdat sprake is van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968. De inspecteur is echter van mening dat wel btw verschuldigd is en legde een naheffingsaanslag op.

Rechtsvraag

De vraag is of ter zake van deze sale-and-lease-back wel of geen btw is verschuldigd.

Beoordeling

De rechtbank heeft geoordeeld dat de overdracht van het complex een algemeenheid van goederen vormt in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 en dat derhalve geen btw verschuldigd is. Ook Hof Den Haag oordeelt dat geen btw is verschuldigd, maar gebruikt een andere redenering om tot dit oordeel te komen. Het hof oordeelt dat partijen niet de bedoeling hebben gehad dat de macht om als eigenaar over het goed te beschikken, overgaat naar koper. Er is derhalve geen sprake van een btw belastbare handeling.

Belang

Bij een sale-and-lease-back vastgoedtransactie is in de meeste gevallen sprake van de overdracht van vastgoed. Er is dan geen sprake van een algemeenheid van goederen, omdat geen lopende huurcontracten overgaan. De redenering van het hof dat geen sprake is van een overdracht is dan ook nieuw en wij verwachten dat dit tot een vervolgprocedure zal leiden. In een later gepubliceerde Belgische zaak kwam het Europese Hof van Justitie tot een vergelijkbaar oordeel inzake sale-and-lease-back.Investing in real estate

Investing in real estate in the Netherlands 2019

Bestel hier de vijfde editie van het boek Investing in real estate in the Netherlands. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners bij de indirecte verwerving van kantoorgebouw The Core in Rotterdam. lees meer

Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming

De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT... lees meer