You are here:
14 december 2021 / nieuws

Eindejaarstips Loonheffingen 2021

Met het oog op het naderende jaareinde van 2021, hebben we een checklist opgesteld met daarin een overzicht van acties met betrekking tot de Nederlandse loonheffingen.

Eindejaarstips Loonheffingen 2021

De voorgestelde acties kunnen relevant zijn voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven met werknemers in Nederland. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Loyens & Loeff of een van de belastingadviseurs van ons Employment & Benefits team.

Download hieronder de Eindejaarstips Loonheffingen 2021Blik op 2022 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2022 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. lees meer

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn

Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is de Europese Klokkenluisersrichtlijn geïntroduceerd. lees meer