You are here:
26 mei 2020 / artikel

Derde wijziging van de NOW en verlenging van de NOW

Op 20 mei 2020 heeft de minister bij Kamerbrief de derde wijziging van de huidige NOW (NOW 1.0) bekend gemaakt. Ook heeft de minister bij Kamerbrief bekend gemaakt dat de NOW met drie maanden zal worden verlengd (NOW 2.0).

Aan de NOW 2.0 zijn wel nadere voorwaarden toegevoegd. Hoe de wijzigingen precies zullen worden verwoord in de regelingen is nog niet duidelijk. Hieronder alvast een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van de NOW I.0, alsmede de belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0, zoals opgenomen in de Kamerbrieven.

Download de pdf-versie hier.


De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer