You are here:
31 juli 2020 / artikel

De wettelijke bedenktijd voor het bestuur van een beursvennootschap

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen. In het regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017 werd  de introductie van een wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen reeds aangekondigd.

Bescherming bij ongewenst overnamebod

Aanleiding voor dit initiatief vormden de poging van PPG om een bod uit te brengen op AkzoNobel en de buitenlandse ‘aanvallen’ op Unilever en PostNL. De bedenktijd is bedoeld als wettelijke bescherming voor bedrijven die te maken krijgen met een ongewenst overnamebod of pressie op het bestuur om een andere koers in te zetten. Het wetsvoorstel voegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een nieuw artikel 114b toe. Dit artikel strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de onderneming en haar stakeholders, dat wil zeggen voor een zorgvuldige beleidsbepaling.

Maximaal 250 dagen bedenktijd

Het bestuur krijgt de mogelijkheid om een bedenktijd van maximaal 250 dagen in te roepen bij een dreigend ontslag van bestuurders of commissarissen als gevolg van het niet ingaan op ideeën van aandeelhouders met betrekking tot de strategie of bij een dreigende overname, indien het bestuur van oordeel is dat een dergelijke situatie wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over het Wetsvoorstel en wat deze wettelijke bedenktijd voor uw onderneming betekent of lees het hieronder.Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V. bij de overname door Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. lees meer

Easy reference overview WBTR

Een overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. lees meer

Coronavirus – Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. lees meer