You are here:
31 juli 2020 / artikel

De wettelijke bedenktijd voor het bestuur van een beursvennootschap

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen. In het regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017 werd  de introductie van een wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen reeds aangekondigd.

Bescherming bij ongewenst overnamebod

Aanleiding voor dit initiatief vormden de poging van PPG om een bod uit te brengen op AkzoNobel en de buitenlandse ‘aanvallen’ op Unilever en PostNL. De bedenktijd is bedoeld als wettelijke bescherming voor bedrijven die te maken krijgen met een ongewenst overnamebod of pressie op het bestuur om een andere koers in te zetten. Het wetsvoorstel voegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een nieuw artikel 114b toe. Dit artikel strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de onderneming en haar stakeholders, dat wil zeggen voor een zorgvuldige beleidsbepaling.

Maximaal 250 dagen bedenktijd

Het bestuur krijgt de mogelijkheid om een bedenktijd van maximaal 250 dagen in te roepen bij een dreigend ontslag van bestuurders of commissarissen als gevolg van het niet ingaan op ideeën van aandeelhouders met betrekking tot de strategie of bij een dreigende overname, indien het bestuur van oordeel is dat een dergelijke situatie wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over het Wetsvoorstel en wat deze wettelijke bedenktijd voor uw onderneming betekent of lees het hieronder.Bastiaan Kemp lid van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Deze commissie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht en financieel recht. lees meer
private-equity-praktijk

Ontwikkelingen tegenstrijdig belang private equity praktijk

Tegenstrijdig belang speelt (geregeld) een rol in de private equity praktijk. lees meer
Northern Data acquires the Dutch cryptomining company Decentric Europe for 365 million euro

Northern Data koopt Decentric Europe

Loyens & Loeff heeft Northern Data geassisteerd bij de overname van Decentric Europe voor 365 miljoen euro. lees meer