You are here:
28 januari 2020 / nieuws

De Wet toezicht trustkantoren 2018: een jaar later

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel om de trustsector in Nederland verder te professionaliseren en verscherpt de normen waaraan de dienstverlening door trustkantoren moet voldoen.

In deze Genoteerd komen de belangrijkste wijzigingen aan bod, zoals de uitbreiding van het toepassingsbereik en het aangescherpte cliëntenonderzoek. Daarnaast gaan we in op recente ontwikkelingen, zoals de publicatie van de Factsheet Wet toezicht trustkantoren en de Good Practices Fiscale Integriteitsrisico’s van De Nederlandsche Bank.

Lees hieronder meer over 'De Wet toezicht trustkantoren 2018: een jaar later' of download deze als pdf.Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen. lees meer

De Prospectusverordening: de prospectusplicht en uitzonderingen

Lees de bijdrage aan het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Kitty Lieverse en Eva Kempenaar. lees meer
Buildings in yellow and purple colors

Loyens & Loeff adviseert The Outdoor Living Group

Loyens & Loeff adviseert The Outdoor Living Group over de acquisitie van Gardendreams. lees meer