You are here:
07 september 2021 / nieuws

De onbelaste thuiswerkvergoeding: een goed begin

Sinds het begin van de Coronacrisis, inmiddels al zo’n anderhalf jaar geleden, werken veel mensen een groot deel van hun werktijd vanuit huis. De ervaringen lopen sterk uiteen. Maar één ding geldt voor alle werkgevers en werknemers: het langdurig thuiswerken heeft tot flinke verschuivingen in kostenpatronen geleid, bijvoorbeeld met betrekking tot thuiswerkplekken, reispatronen, geen lunch meer in de kantine en virtuele borrels. Elk van die verschuivingen roept de vraag op wat de fiscale gevolgen zijn onder de zogenoemde ‘werkkostenregeling’ (WKR).

2021 Prinsjesdag Studio Nextens Jan Bart

De overheid heeft geprobeerd de scherpe randjes ervan af te halen door werkgevers toe te staan onbelaste vergoedingen voor bestaande situaties door te laten lopen. Werknemers konden zo hun kosten van thuiswerken (deels) dekken uit de weggevallen reiskosten en voor werkgevers was dit administratief eenvoudig. Maar dit begon al snel te wringen. Sommige werknemers die ver van het werk woonden, hadden bijvoorbeeld meer besparingen om thuiswerkkosten uit te dekken dan werknemers die om de hoek van het werk woonden. Werknemers met een auto van de zaak hadden juist helemaal geen besparingen. Bovendien kwamen er door het verstrijken van de tijd steeds meer werknemers aan wie geen onbelaste vergoeding kon worden betaald, omdat zij niet onder een ‘bestaande situatie’ vielen. De roep om een gerichte vrijstelling voor kosten van thuiswerken nam al snel toe. Ook ik heb me hier met regelmaat over uitgesproken. Het stemt mij in zekere zin dan ook positief dat de overheid heeft aangekondigd in het Belastingplan 2022 een gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor het vergoeden van thuiswerkkosten te introduceren.

Maar toch moet ik hier ook kritische kanttekeningen bij plaatsen. Waar ik een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten – bijvoorbeeld op forfaitaire basis bepaald – vroeg in de Coronacrisis nog als een ‘goed begin’ beschouwde, zijn naar mijn mening in deze fase verdergaande wijzigingen wenselijk. Het werkelijke probleem zit immers in de fundamenten van het loonbegrip en de WKR.

Onder het huidige loonbegrip wordt al hetgeen dat uit de dienstbetrekking wordt genoten aangemerkt als loon. Dit omvat mede al hetgeen in het kader van de dienstbetrekking wordt vergoed of verstrekt. Dit gaat zover, dat zelfs vergoedingen en verstrekkingen die niet als beloning worden ervaren, als loon voor de loonbelasting worden beschouwd. Om dat te ‘repareren’ heeft de wetgever nihilwaarderingen en vrijstellingen geïntroduceerd. Deze sluiten echter aan bij het ‘oude werken’: de relevante werkplek is op het werk en niet thuis. Daarnaast is met de lappendeken aan vrijstellingen een wirwar aan vereisten ontstaan. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat het verstoken van brandstof voor de rit naar het werk onbelast kan worden vergoed, maar voor het verwarmen van de thuiswerkplek op zolder niet, dat de borrel op het werk onbelast is, maar het borrelpakket bij de online borrel niet. De huidige systematiek van de WKR is voor veel werkgevers dan ook lastig toe te passen, laat staan technisch te doorgronden.

Recentelijk heeft de overheid de verwachting uitgesproken dat we later dit jaar de anderhalve-meter-samenleving los kunnen laten. Bij veel ondernemingen hoor ik dat er een ‘nieuw normaal’ zal ontstaan ten aanzien van de mix van werken op kantoor en werken vanuit huis. Hierbij past naar mijn mening een meer fundamentele en toekomstbestendige herziening van het loonbegrip en de vrijstellingen onder de WKR. Daarvoor volstaat het niet om een lapmiddel toe te voegen, zoals een onbelaste thuiswerkvergoeding, die bovendien voor de overheid budgettair neutraal moet uitwerken. De vraag is dan natuurlijk ook wie het gelag gaat betalen: de werkgever of de werknemer. Ik ben heel benieuwd naar het wetsvoorstel.

Dit artikel is geschreven door: Jan Bart Schober en is eerder gepubliceerd op Nextens.


Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL
Nieuws - 01 oktober 2021 - Nederland

Arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij thuiswerken

In oktober organiseren wij voor onze cliënten het Webinar arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij werken vanuit huis. Lees hieronder meer.
lees meer
Prinsjesdag 2021 Energy - NL
Nieuws - 22 september 2021 - Nederland

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De voorgestelde wetsvoorstellen tijdens Prinsjesdag 2021 bevatten maatregelen omtrent energieheffingen, lees hier wat dit voor u betekend.
lees meer
Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL
Nieuws - 22 september 2021 - Nederland

Belastingplan 2022: wijzgingen en wetsvoorstellen loonheffingen

De wijzigingen en wetsvooorstellen met betrekking tot loonheffingen van het Belastingplan 2022 op een rij.
lees meer
Prinsjesdag 2021 FOB NL correct
Nieuws - 21 september 2021 - Nederland

Prinsjesdag: Belastingpakket 2022

De gevolgen voor Prinsjesdag voor Family Owned Business en Private Wealth
lees meer
2021 Prinsjesdag Studio Nextens Jan Bart
Nieuws - 07 september 2021 - Nederland

De onbelaste thuiswerkvergoeding: een goed begin

In het Belastingplan 2022 wordt een gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd.
lees meer
2021 Prinsjesdag Voorbeschouwende artikel FOB NL
Nieuws - 02 september 2021 - Nederland

Mogelijke versobering of afschaffing BOR

Aankondigingen rondom bedrijfsopvolgingsregelingen, afgekort ‘BOR’ zijn met Prinsjesdag niet uit te sluiten.
lees meer