You are here:
19 mei 2020 / nieuws

Belastingplan 2021 zal verschillende maatregelen energiebelasting bevatten

Op 19 mei 2020 hebben de staatssecretarissen van financiën in een brief een overzicht gegeven van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar, alsmede de afzonderlijke elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten.

Verwachte elementen Belastingplan 2021

Volgens het overzicht zal het Belastingplan 2021 vier milieubelasting- gerelateerde onderwerpen bevatten. Het overzicht omschrijft deze als volgt:

  • Aanpassen begrip 'inrichting' in afvalstoffenbelasting
  • Aanpassen postcoderoosregeling in de energiebelasting
  • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek)
  • Regeling in de energiebelasting voor walstroom

Een andere energie-gerelateerde maatregel die wordt genoemd is het aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto's. De inhoud van de voorstellen is niet nader toegelicht.

Overzicht aankomende wetgeving

De staatssecretarissen geven aan dat het streven is om het wetsvoorstel CO2-heffing industrie op Prinsjesdag dit jaar in te dienen. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment nog in concept voor ter consultatie. Het overzicht vermeldt niet het wetsvoorstel dat de salderingsregeling zal aanpassen, zoals eind vorig jaar is geconsulteerd. Dit komt omdat dit voorstel wordt ingediend door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. In zijn brief van 30 maart 2020 heeft hij aangegeven dat dit voorstel waarschijnlijk voor het zomerreces zal worden ingediend.Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer

Mededingingsrecht in de sector voor medische hulpmiddelen ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer