You are here:
04 februari 2020 / artikel

Belangrijkste punten uit rapport Commissie Borstlap

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Borstlap haar langverwachte rapport uitgebracht met haar zienswijze op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Public discussion draft on Swiss Tax Proposal 17 released

In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan op het terrein van het arbeidsrecht, loonbelastingrecht , pensioenrecht en sociale zekerheid. Nu het eerste stof is neergedaald, zetten wij de belangrijkste punten voor u op een rij met daarbij ons korte commentaar.

Download de pdf-versie hier.Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld. lees meer

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer