You are here:
04 februari 2020 / artikel

Belangrijkste punten uit rapport Commissie Borstlap

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Borstlap haar langverwachte rapport uitgebracht met haar zienswijze op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Public discussion draft on Swiss Tax Proposal 17 released

In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan op het terrein van het arbeidsrecht, loonbelastingrecht , pensioenrecht en sociale zekerheid. Nu het eerste stof is neergedaald, zetten wij de belangrijkste punten voor u op een rij met daarbij ons korte commentaar.

Download de pdf-versie hier.Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Door de Coronacrisis zou men bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding bij ontslag... lees meer

Gemakkelijker ontslag sinds 1 januari 2020 door de i-grond?

Per 1 januari 2020 is een nieuwe ontslaggrond toegevoegd aan de bestaande gronden voor ontslag van artikel 7:669 lid 3 BW. lees meer

Q&A NOW

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor... lees meer