You are here:
04 maart 2020 / nieuws

Annuleren van reizen en bedrijfsuitjes in verband met coronavirus?

Cancelt u als werkgever internationale reizen of bedrijfsuitjes? Dan vallen de kosten vaak niet onder werkkostenregeling of het BUA.

Veel werkgevers hebben inmiddels besloten internationale reizen van werknemers en bedrijfsuitjes te beperken, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als die worden geannuleerd, zal, vanuit de werkgever bezien, in veel gevallen geen restitutie van het volledige bedrag plaatsvinden of zullen annuleringskosten verschuldigd zijn. Aangezien de betreffende kosten samenhingen met (voorgenomen) ‘verstrekkingen’ aan werknemers, zou de vraag op kunnen komen of dergelijke kosten belast zijn onder de werkkostenregeling.

Naar onze mening moet die vraag negatief worden beantwoord: door de annulering genieten de werknemers immers niets. Anders wordt het als de werkgever annuleringskosten vergoedt van privéreizen. In dat geval is wel sprake van loon, omdat de werkgever privékosten van de werknemer(s) op zich neemt. Daarnaast rijst de vraag of kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de voorgenomen ‘verstrekkingen’ aan werknemers van btw-aftrek zijn uitgesloten onder het zogeheten ‘BUA’. Ons inziens is dit niet het geval, en hoeft er geen btw-correctie te worden gemaakt, omdat door de annulering feitelijk geen goederen of diensten worden verstrekt die worden gebruikt voor de persoonlijke doeleinden van de werknemers.Derde wijziging van de NOW en verlenging van de NOW

Op 20 mei 2020 heeft de minister bij Kamerbrief de derde wijziging van de huidige NOW (NOW 1.0) bekend gemaakt. Ook heeft de minister bij Kamerbrief bekend gemaakt... lees meer

Btw-tegenvaller voor projectontwikkelaars

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest gewezen. lees meer

Pensioenfonds met CDC-pensioenregeling

Geen btw-vrijstelling als vermogensbeheerdiensten worden verricht aan een ondernemingspensioenfonds dat een CDC-pensioenregeling uitvoert. lees meer