You are here:
20 december 2021 / nieuws

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

Gelukwensen aan Liander met het behalen van dit bijzondere resultaat.

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

Gelukwensen aan Liander met het behalen van dit bijzondere resultaat. Ter discussie stond de 18-weken aansluittermijn van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998. Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie heeft ACM moeten besluiten dat die wettelijke termijn onrechtmatig is en een eerder besluit tot oplegging van een boete aan Liander wegens overtreding van die termijn moeten intrekken. Deze wending heeft uiteraard ook gevolgen voor andere situaties waarin partijen zich beroepen op onverkorte toepassing van deze termijn. De problematiek van krapte op de arbeidsmarkt, enerzijds, en een exponentiële groei van de vraag naar aansluitingen, anderzijds, is veel te complex om te forceren met een beroep op een gefixeerde termijn. Die termijn stamt niet alleen uit een lang vervlogen tijd, hij blijkt nu ook onrechtmatig.

Roland de Vlam stond Liander bij in deze procedure.

Lees hier meer over het artikel op Liander.Burgemeester aangesteld tot mede-curator in faillissement van zorginstelling

Burgemeester aangesteld tot mede-curator

De Rechtbank Overijssel heeft de burgmeester van de gemeente Hardenberg aangesteld tot mede-curator in het faillissement van De Zorgstal. lees meer

Het Didam-arrest: mededinging en transparantie bij uitgifte grond door overheid

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de verkoop van een perceel door de gemeente Montferland aan een private partij (projectontwikkelaar).... lees meer

Een Tackling podcast over zorgverzekeringpolissen en het hinderpaalcriterium

In onze podcastserie 'Tackling' gaan we samen met bedrijfsleiders, belangengroepen en deskundigen uit de sector in op de zakelijke, juridische en fiscale implicaties... lees meer