Deze regeling houdt in dat een ondernemer geen btw aan zijn klant berekent, maar enkel de netto vergoeding. De klant is dan degene die de btw zelf verantwoordt in zijn aangifte. Als de klant recht heeft op teruggaaf van btw, dan kan hij de btw vervolgens in dezelfde aangifte in mindering brengen. De levering van Garanties van Oorsprong wordt op die manier voor de btw dus alleen op papier verantwoord, zonder dat er een daadwerkelijke betaling van btw plaatsvindt. Ingeval er in de toekomst certificaten worden verlangd voor andere vormen van herkomst vallen deze eveneens onder deze verleggingsregeling. De reden voor het invoeren van de verleggingsregeling is dat bij de levering van Garanties van Oorsprong volgens de Europese Belastingdiensten regelmatig btw-(carrousel)fraude wordt gepleegd.

Het is belangrijk dat u conform deze nieuwe regels handelt. Brengt u uw klant (per ongeluk) toch nog btw in rekening of ontvangt u van uw leverancier toch nog een factuur met btw, dan kan dit leiden tot nadelige btw-gevolgen en extra kosten. Meer weten? Onze adviseurs praten u graag bij.