Zou dat anders zijn, dan zou immers de vraag ontstaan waarover de competitie eigenlijk heeft plaatsgevonden. De ‘wezenlijke wijziging’ kennen we oorspronkelijk uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU.

Inmiddels is de regeling met enige aanvullingen en verduidelijkingen gecodificeerd in artikel 2.163a Aanbestedingswet 2012 (Aw) en verder. Deze codificatie is op zichzelf toe te juichen, onder meer omdat zij een aantal uitzonderingen bevat die het soms wat rigoureuze regime van de wezenlijke wijziging op een goede wijze nuanceert. Zoals echter bij vrijwel alle codificaties het geval is, leidt ook deze tot nieuwe knelpunten en interpretatievragen.

R.S. Damsma & J.U. Vonk Noordegraaf Wezenlijke wijziging – knelpunten in de praktijk, Tender Nieuwsbrief (januari 2019)