Nieuwe aanpak HT

Wijzigingen
In het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst is aangegeven dat met de wijzigingen de naleving van de fiscale regels wordt verbeterd. De nieuwe aanpak volgt op de evaluatie van HT. In de nieuwe HT-aanpak worden de volgende grote ondernemingen onderscheiden:

  • Honderd grootste ondernemingen
    Bij de honderd grootste en meest complexe ondernemingen vervalt het huidige convenant. Een individueel toezichtplan komt hiervoor in de plaats.
  • Middelgrote ondernemingen volgens jaarrekeningrecht
    De middelgrote ondernemingen volgens het jaarrekeningrecht krijgen een aangescherpt convenant met een beperkte looptijd van drie jaar.
  • Overige grote ondernemingen
    De overige grote ondernemingen kunnen alleen nog via hun belastingadviseur deelnemen aan HT. Voor ondernemingen die al een convenant hebben, wordt beoordeeld of en hoe hiertoe overgegaan kan worden.

Gevolgen voor uw onderneming
De exacte wijzigingen van HT bespreekt de Belastingdienst in de komende tijd met ondernemingen. De wijzigingen zullen in de meeste gevallen leiden tot zwaardere eisen voor HT. Bij het toezicht zal ook rekening worden gehouden met de betrokkenheid van externe fiscale adviseurs.

Assistentie nodig?
Loyens & Loeff heeft een Tax Assurance team. Onze experts hebben ruime ervaring bij het aangaan, toepassen en verbeteren van HT. Ook in de controle op en naleving van de fiscale regelgeving.

Onze experts begeleiden u bij het opzetten, toetsen en verbeteren van uw Tax Control Framework (‘TCF’). Een TCF bevat de fiscale processen, risico’s en mitigeringsmaatregelen (controls) van een onderneming. Een TCF is dus niet voorbehouden tot HT situaties en is dus voor elke onderneming aan te bevelen.

Onze aanpak
Onze visie is dat een TCF nooit op zichzelf staat en juist onderdeel is van het Business Control Framework van uw onderneming. Onze aanpak kenmerkt zich doordat uw organisatie, (fiscale) strategie en beleid centraal staan. Uw organisatie, uw systemen en uw risicoprofiel bepalen welke risico’s (on)acceptabel zijn en dus de beste wijze van detectie en beheersing van de fiscale risico’s van uw onderneming.

Door het maatwerk dat wij leveren, bent u niet alleen fiscaal ‘in control’. U bent ook zeker over uw fiscale positie in een toenemend uitdagend fiscaal landschap.

Uw keuze voor Loyens & Loeff

Full service tax and law firm
Loyens & Loeff is een toonaangevend full service tax and law firm. Wij hebben experts in alle fiscale en juridische disciplines. Onze full tax service benadering maakt het mogelijk om alle belastingen en heffingen in uw TCF te implementeren. Met onze legal experts kunnen wij bovendien ook uw Corporate Governance en Legal Control Framework opzetten en in uw Business Control Framework integreren.

Onafhankelijke adviseur
In de alsmaar veranderende fiscale omgeving, is continuïteit in de fiscale begeleiding belangrijk. Door onze onafhankelijke positie als fiscale en juridische dienstverlener is deze continuïteit geborgd. Onze onafhankelijkheid stelt ons bovendien in staat om met de partners die het beste bij u passen samen te werken.

Contact

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Loyens & Loeff of een van onze Tax Assurance experts.