Wadinko N.V. heeft op 4 oktober 2021 een minderheidsdeelneming in Vrieling verworven. Daarmee wordt het voor Vrieling Adviesgroep B.V. mogelijk te investeren in een groeistrategie voor de komende jaren en zo kan een impuls worden gegeven aan de groei van werkgelegenheid.