Binnen de OESO en de EU zijn al verschillende maatregelen genomen om misbruik van dergelijke entiteiten tegen te gaan. Zo kan onder meer verwezen worden naar de antimisbruikbepaling in de moeder-dochterrichtlijn, de Principal Purpose Test in dubbelbelastingverdragen, de CFC-regels en algemene antimisbruikbepaling in de antimisbruikrichtlijn en de rapporteringsplicht voor tussenpersonen in de DAC6-richtlijn. Daarnaast heeft ook de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU de strijd tegen doorstroomvennootschappen naar een ander niveau getild. Toch blijft het gebruik van lege entiteiten volgens de Europese Commissie voor problemen zorgen. Daarom heeft zij op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd om misbruik van lege entiteiten tegen te gaan. In deze bijdrage wordt dit voorstel kritisch onder de loep genomen.

Publication

TFR website

Lees het originele artikel hier