In de betreffende zaak hadden partijen een sale-en-leaseback overeenkomst gesloten voor een perceel grond en een (nog te realiseren) pand. Partijen hadden echter geen factuur uitgereikt na het sluiten van de overeenkomst. De Belastingdienst weigerde daarom de btw-aftrek op de leasetermijnen. Volgens het Hof van Justitie kan, bij gebrek aan een factuur, de betrokken overeenkomst als factuur worden aangemerkt. De overeenkomst moet wel alle informatie bevatten die noodzakelijk is voor de Belastingdienst om de correcte btw-aftrek vast te stellen.

Mocht u vragen hebben of in uw situatie de overeenkomst als factuur kan worden aangemerkt, neem dan contact op met Loyens & Loeff