De Nederlandse Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen editie 2021 gepubliceerd.
Het Handboek Loonheffingen is een formeel beleidsdocument dat wettelijke principes en standpunten van de Belastingdienst op de diverse loonheffingen gerelateerde onderwerpen uiteenzet. Gezien het formele karakter van het handboek mogen inhoudingsplichtigen vertrouwen ontlenen aan de standpunten die hierin zijn opgenomen.

Het handboek is beschikbaar op de website van de Belastingdienst.