Als lid van de praktijkgroep Real Estate heeft Lien een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in alle aspecten van het privaatrechtelijk vastgoedrecht. Haar werk varieert van advies tot procesvoering, met inbegrip van het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van de onderliggende overeenkomsten (koop, huur, aanneming). Lien staat cliënten vaak bij in vastgoedtransacties (zowel asset als share deals) en ontwikkelingsprojecten, waarbij zij de deals beheert vanaf het eerste aanbod tot en met de sluiting ervan.

Lien heeft bijzondere ervaring in vastgoedrecht, met een focus op complexe zakelijke rechtenstructuren. Het afgelopen jaar heeft zij zich toegelegd op de hervorming van het vastgoedrecht in België die in werking is getreden op 1 september 2021 en de belangrijkste wijzigingen van de hervorming met betrekking tot het recht van vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal in commerciële vastgoedtransacties. Samen met Ariane Brohez is Lien auteur van het boek over de hervorming van het vastgoedrecht "Vruchtgebruik, erfpacht en opstal onder het nieuwe goederenrecht" uitgegeven door Wolters Kluwer Belgium Legal. (link)

Christophe Laurent, Hoofd van de Praktijkgroep Real Estate van Loyens & Loeff België: "Wij zijn trots om Lien in haar nieuwe rol te ondersteunen en wensen haar veel succes met deze nieuwe stap. Haar expertise, kennis, inzet en aanstekelijk enthousiasme zijn onmisbaar geworden in ons Real Estate team en zijn tevens cruciaal in de relatie met onze cliënten."

Ariane Brohez, Partner van de Praktijkgroep Real Estate van Loyens & Loeff België: "Ik ben blij Lien te kunnen feliciteren met deze nieuwe stap in haar carrière. Ik ben ervan overtuigd dat Lien zich ten volle zal blijven ontplooien als een waardevol element binnen het team en ik kijk ernaar uit om onze vastgoedpraktijk samen met haar verder te ontwikkelen in de komende jaren."