Invoering webmodule beoordeling zelfstandige beroepsbeoefenaren en uitstel handhaving tot 1 oktober 2021

Met de zesde voortgangsbrief van 16 november jl. informeren de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees en de Staatssecretaris van Financiën de heer Vijlbrief, over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’.

Webmodule

Het kabinet ontwikkelt met de pilot webmodule een hulpmiddel om opdrachtgevers duidelijkheid, en waar mogelijk zekerheid, te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen met hun opdrachtnemers. Op een webpagina kan middels beantwoording van een anonieme vragenlijst, een antwoord worden verkregen of sprake is van een zelfstandige opdrachtnemer of van een werknemer. De antwoorden op de vragen leveren een aantal punten op die bepalend zijn voor de beoordeling of sprake is van een zelfstandige of werknemer of dat geen beoordeling kan worden gemaakt. De uitkomsten van de vragenlijst hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. Inmiddels is ook de vragenlijst voor ‘aanneming van werk’ afgerond. Deze wordt toegevoegd aan de webmodule. De vragenlijst voor ‘tussenkomst’ in situaties van detachering of in uitzendsituaties is nog niet afgerond.

Handhaven en risico’s voor naheffingen loonheffingen

Op dit moment is de handhaving beperkt. Deze is vooral gericht op ‘kwaadwillenden’ (dit omvat mede degenen die aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen).
Voordat de Belastingdienst breder gaat handhaven, wil Koolmees eerst een ‘breed maatschappelijk gesprek’ voeren over eventuele problemen die werkgevers, opdrachtgevers en zelfstandigen tegenkomen. Met dat gesprek wil hij ook het belang van de regels onderstrepen. Dit gesprek zou eerder dit jaar plaatsvinden maar is door de coronacrisis stil komen te liggen. Het gesprek is met belangenorganisaties van werkgevers en ondernemers. Na afloop van de pilot webmodule, beslist het kabinet over de voortzetting van de webmodule en op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. Dit is op z’n vroegst per 1 oktober 2021.

Arrest Hoge Raad d.d. 6 november 2020 (Participatieplaats)

Verder laat de minister weten dat de precieze gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 nog nader worden bestudeerd. Dit arrest gaat onder meer over de bedoeling van partijen bij de kwalificatie van een overeenkomst in vervolg op het Groen/Schoeversarrest uit 1997, en de criteria die daarbij worden gehanteerd. Zie over de Hoge Raad uitspraak van 6 november het nieuwsbericht van Youssef el Harchaoui.