In het tijdschrift WPNR gaat Loyens & Loeff-collega Ralph van der Kooi in op deze vraag. Die kan zowel worden bekeken vanuit de zorgplicht van de notaris, als vanuit de juridische positie van de koper.