In onze nieuwste editie van Genoteerd gaan wij eerst in op de Mobiliteitsrichtlijn, het doel van deze richtlijn en de kaders die worden gesteld voor grensoverschrijdende verrichtingen. Daarna wordt de procedure voor grensoverschrijdende verrichtingen op hoofdlijnen uiteengezet. Ten slotte zullen enkele relevante wijzigen voor de nationale fusie en splitsing worden aangestipt.