In dit artikel zetten we de positie van de zekerhedenagent uiteen in de context van Nederlandse goederenrechtelijke zekerheden. We gaan ook in op enkele Engelsrechtelijke aspecten, namelijk: het houden van zekerheden in een Engelse trust in de context van een wijziging van de zekerhedenagent. We sluiten af met een standpunt over het gebruik van de parallel debt-structuur als Nederlandsrechtelijke zekerheid wordt gecreëerd ten gunste van een zekerhedenagent.

Dit artikel is geschreven voor juridische professionals actief in de Nederlandse financieringsmarkt.