Loon van internationaal opererende werknemers dat toerekenbaar is aan in het werkland gewerkte dagen, is belastbaar in het werkland, indien de werknemer:

  • gedetacheerd is naar een lokale materieel werkgever in het werkland, of
  • werkzaam is voor de lokale vaste inrichting van de werkgever in het werkland, of
  • meer dan in totaal 183 dagen per twaalf maanden in het werkland verblijft.

Indien onder normale omstandigheden in het andere land zou zijn gewerkt, dan zou het loon mogelijk aldaar belastbaar zijn geweest. Wordt door de geldende reisbeperkingen vanuit huis in het woonland gewerkt, dan komt de vraag op of het heffingsrecht verschuift naar het woonland.

Afspraak Nederland - Duitsland

Nederland en Duitsland hebben op 6 april jl. afwijkende afspraken ondertekend voor de periode 11 maart tot en met 30 april a.s., welke periode zo nodig verlengd kan worden. Kort weergegeven geldt het volgende.

  • Voor de dagen waarop de werknemer, uitsluitend als gevolg van de coronamaatregelen thuis werkt, in plaats van in het gebruikelijke werkland, wordt het inkomen voor die dagen toch in het werkland belastbaar, als dat normaal gesproken ook het geval zou zijn geweest. De werknemer moet dit ook in de aangiften inkomstenbelasting in beide landen duidelijk maken. Deze bijzondere regeling geldt uitsluitend als het werkland daadwerkelijk belasting heft. Bovendien moet de werknemer een verklaring van de werkgever kunnen overleggen.
  • Voor dagen waarop de werknemer thuis moet verblijven, hij niet werkt, maar zijn loon wel doorbetaald krijgt, hebben de Nederlandse en Duitse autoriteiten bevestigd dat het loon dan aan beide landen moet worden toegerekend volgens de verhouding werkdagen in het andere land / totaal aantal werkdagen, alsof de werknemer in dit normale patroon werkzaam zou zijn gebleven. Deze uitleg van het verdrag geldt onafhankelijk van de COVID-19 periode en is dan ook niet in de tijd beperkt.

Wellicht volgen vergelijkbare afspraken tussen Nederland en andere landen. Wij raden daarom aan om de ontwikkelingen te volgen en we assisteren u graag bij de beoordeling of u voor de betreffende werknemers iets moet veranderen voor de inhouding van loonbelasting.