In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van de Richtlijn en Verordening en de belangrijkste wijzigingen die deze introduceren ten opzichte van het huidige regime. Er wordt daarbij uitsluitend gericht op de impact die de Richtlijn en Verordening zal hebben op het huidige AIFMD-regime, het icbe-regime wordt buiten beschouwing gelaten.

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen.

 


Kempenaar, E. & Engelen, L.S. (2019 nr. 12/12 december 2019). Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen. Tijdschrift voor Financieel Recht,  615-622.