In deze versie van Genoteerd bespreken wij eerst de bijzondere structuur van de stichting en de basisprincipes van het ontslag van de stichtingsbestuurder met daarbij de invloed van de WBTR op een dergelijk ontslag. Wij bespreken voorts de dubbele rechtsbetrekking van de bestuurder, de toepasselijkheid van de zogenoemde 15-april arresten en de beëindigingsvergoeding waar een bestuurder aanspraak op kan maken en sluiten af met een conclusie waarin wij enkele praktische aanbevelingen geven.