Een woningcorporatie levert een gedeeltelijk verhuurd seniorencomplex aan een koper, waarbij koper zich verplicht tot verhuur aan verkoper (sale-and-lease-back). Koper en verkoper zijn er in de akte van levering vanuit gegaan dat ter zake van de verkoop geen btw verschuldigd is, omdat sprake is van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968. De inspecteur is echter van mening dat wel btw verschuldigd is en legde een naheffingsaanslag op.

Rechtsvraag

De vraag is of ter zake van deze sale-and-lease-back wel of geen btw is verschuldigd.

Beoordeling

De rechtbank heeft geoordeeld dat de overdracht van het complex een algemeenheid van goederen vormt in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 en dat derhalve geen btw verschuldigd is. Ook Hof Den Haag oordeelt dat geen btw is verschuldigd, maar gebruikt een andere redenering om tot dit oordeel te komen. Het hof oordeelt dat partijen niet de bedoeling hebben gehad dat de macht om als eigenaar over het goed te beschikken, overgaat naar koper. Er is derhalve geen sprake van een btw belastbare handeling.

Belang

Bij een sale-and-lease-back vastgoedtransactie is in de meeste gevallen sprake van de overdracht van vastgoed. Er is dan geen sprake van een algemeenheid van goederen, omdat geen lopende huurcontracten overgaan. De redenering van het hof dat geen sprake is van een overdracht is dan ook nieuw en wij verwachten dat dit tot een vervolgprocedure zal leiden. In een later gepubliceerde Belgische zaak kwam het Europese Hof van Justitie tot een vergelijkbaar oordeel inzake sale-and-lease-back.