Situatie

Voor de verkoop van aandelen in de target zijn verschillende dienstverrichters ingeschakeld, waaronder een Amerikaanse M&A adviseur. De overeenkomst met de M&A adviseur omschrijft een breed scala aan diensten die zien op de voorbereiding en de begeleiding van de aandelenverkoop. Zo legt de M&A adviseur contact met potentiële kopers en adviseert over de onderhandelingen. De vergoeding is grotendeels afhankelijk van een succesvolle verkoop. In reclame-uitingen omschrijft de M&A adviseur zichzelf als ‘advisor’. Het vooronderzoek is uitbesteed aan andere dienstverleners.

De vraag was of het totaalpakket aan diensten van de M&A adviseur belast is met btw als reguliere adviesdiensten of is vrijgesteld van btw, als ‘bemiddeling bij aandelentransacties’. Daarnaast was in geschil of de target de btw op de overige verkoopkosten mag aftrekken.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat voor de bemiddelingsvrijstelling van belang is of de activiteiten van de M&A adviseur tot doel hadden om een succesvolle aandelentransactie tot stand te brengen. Aangezien de werkzaamheden gericht zijn op het bij elkaar brengen van partijen, is volgens de rechtbank sprake van bemiddeling. Hier doet niet aan af dat M&A adviseur zichzelf in reclame-uitingen omschrijft als ‘advisor’.

Verder oordeelt de rechtbank dat voor de overige verkoopkosten een gedeeld belang bestaat, de target heeft belang bij de eigen verkoop omdat dat haar in staat stelt verder te groeien, terwijl diens oude aandeelhouder een financieel belang heeft bij de verkoop. De btw op de overige verkoopkosten is daarom voor 50% aftrekbaar voor de target.

Implicaties praktijk

De btw-behandeling van dienstverlening bij M&A transacties is een belangrijk aandachtspunt. In veel gevallen kan de opdrachtgever de btw op kosten niet aftrekken en vormt de btw dus een kostenpost. Het is dan voordelig om diensten met vrijstelling van btw in te kopen. De werkzaamheden van de Amerikaanse M&A adviseur lijken typerend te zijn voor hetgeen in de markt gebruikelijk is bij dit soort transacties. Voor zowel M&A adviseurs als hun cliënten biedt deze rechtbankuitspraak dan ook een concreet aanknopingspunt voor toepassing van de vrijstelling. Voor een M&A adviseur betekent vrijgestelde dienstverlening dat hij de btw op zijn kosten niet kan aftrekken.

Met betrekking tot de tweede vraag die ging over de aftrek bij de target oordeelt de rechtbank dat de target de helft van de btw op verkoopkosten kon aftrekken, omdat zij zelf als onderwerp van de transactie een belang en voordeel had bij de verkoop. In de praktijk is ook dit laatste vaak een discussiepunt.

Onduidelijk is nog of de Belastingdienst in hoger beroep gaat.