Aan de NOW 2.0 zijn wel nadere voorwaarden toegevoegd. Hoe de wijzigingen precies zullen worden verwoord in de regelingen is nog niet duidelijk. Hieronder alvast een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van de NOW I.0, alsmede de belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0, zoals opgenomen in de Kamerbrieven.

Download de pdf-versie hier.