Bescherming bij ongewenst overnamebod

Aanleiding voor dit initiatief vormden de poging van PPG om een bod uit te brengen op AkzoNobel en de buitenlandse ‘aanvallen’ op Unilever en PostNL. De bedenktijd is bedoeld als wettelijke bescherming voor bedrijven die te maken krijgen met een ongewenst overnamebod of pressie op het bestuur om een andere koers in te zetten. Het wetsvoorstel voegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een nieuw artikel 114b toe. Dit artikel strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de onderneming en haar stakeholders, dat wil zeggen voor een zorgvuldige beleidsbepaling.

Maximaal 250 dagen bedenktijd

Het bestuur krijgt de mogelijkheid om een bedenktijd van maximaal 250 dagen in te roepen bij een dreigend ontslag van bestuurders of commissarissen als gevolg van het niet ingaan op ideeën van aandeelhouders met betrekking tot de strategie of bij een dreigende overname, indien het bestuur van oordeel is dat een dergelijke situatie wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming

Download hieronder de editie over het Wetsvoorstel en wat deze wettelijke bedenktijd voor uw onderneming betekent.