Deze wijzigingen zijn relevant voor Nederlandse vennootschappen en coöperaties met buitenlandse aandeelhouders of leden. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft per 1 januari 2020 blijven deze wijzigingen, in het bijzonder de nieuwe antimisbruikbepaling, van groot belang voor de (internationale) praktijk.

In deze Genoteerd

  • Worden de wijzigingen in de Wet DB per 1 januari 2018 op hoofdlijnen uiteengezet aan de hand van onder meer vraagstukken uit de praktijk.
  • Worden de voorgenomen aanpassing (per 1 januari 2019) van de regels voor invulling van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (relevante substance) en formele aspecten behandeld.
  • Afgesloten wordt met enkele praktische conclusies en aanbevelingen, alsmede een korte blik op de toekomst, d.w.z. de voorgestelde nieuwe conditionele bronbelasting in relatie tot laagbelastende jurisdicties.

Download deze als pdf.

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 17 december 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.