De richtsnoeren bespreken geen specifieke verdragsbepalingen die zouden afwijken van het OESO-Modelverdrag.
De richtsnoeren hebben betrekking op a) de woonplaats van een vennootschap (plaats van werkelijke leiding); b) de woonplaats van natuurlijke personen; c) de aanwezigheid van een vaste inrichting en d) internationale tewerkstelling.

Linda Brosens en Stéphanie van Gils bekijken deze vier aspecten van naderbij in het tijdschrift Internationale Fiscale Actualiteit.

Je kan het tijdschrift hier vinden.