We onderzoeken in deze publicatie (i) of de rechtsregels die volgen uit Rabobank/Reuser ook van toepassing zijn buiten de specifieke context waarin dat arrest is gewezen (zijnde de overdracht van het eigendom van roerende zaken onder de opschortende voorwaarde van betaling van de betreffende koopprijs) en (ii) zo ja, of dat zou moeten leiden tot een wijziging van de huidige praktijk waar vastgoed wordt geleverd onder een Groninger-akte bij betrokkenheid van een inkomende en een uitgaande (externe) financier. 

Lees hier het hele artikel.

Dit artikel is geschreven voor professionals (juridisch en commercieel) actief in de Nederlandse vastgoedsector.