Met die overeenkomst probeert de producent van duurzame elektriciteit het marktrisico van zijn project te verkleinen. De afnemer zoekt een directe relatie met duurzame elektriciteitsproductie en kan daarmee betrokkenheid bij de energietransitie laten zien.

PPA

Om te beginnen: PPA staat voor Power Purchase Agreement en is dus een koop- en leveringsovereenkomst voor elektriciteit.  PPA omvat de voorwaarden voor deze levering, zoals de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de prijs, de overgang van titel en risico, betalingscondities etc. Een standaard PPA wordt aangegaan met een energiebedrijf. De Corporate PPA onderscheidt zich van de ‘gewone’ PPA doordat de geproduceerde elektriciteit direct wordt geleverd aan de ‘corporate’ en dus zonder directe tussenkomst van een energiebedrijf.

Diverse soorten PPAs

Er bestaan diverse soorten Corporate PPAs. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen contracten waarbij de elektriciteit via het openbare net wordt getransporteerd van de producent naar de verbruiker, en contracten waaronder de elektriciteit wordt geleverd over een directe verbinding tussen de productie-installatie en de verbruiksinstallatie. Dat laatste is mogelijk als de productie-installatie op het terrein van de verbruiker staat of daarmee rechtstreeks is verbonden door een zogenaamde ‘directe lijn’.

Een belangrijk verschil is dat de elektriciteit die over het net wordt getransporteerd niet fysiek valt te herleiden naar de betrokken productie-installatie; die relatie kan alleen administratief worden aangetoond door middel van garanties van oorsprong die worden meegeleverd met de elektriciteit. Bij levering over een directe lijn is die fysieke relatie uiteraard wel zichtbaar, maar bestaat het nadeel dat men geografisch enigszins beperkt is door de lengte van de kabel.

Een ander veelgemaakt onderscheid is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de balancering van productie en verbruik. Zoals bekend, is de elektriciteitsproductie door middel van wind en zon niet constant. Dat betekent dat een ‘corporate’ die duurzame elektriciteit wenst te kopen zich ervan bewust moet zijn dat de zonneweide ’s nachts en tijdens onweer niet of nauwelijks produceert en dat een onshore windpark gemiddeld maar 3200 van de 8760 uur in een jaar op vollast draait – en vooral ‘s nachts.

Aanvullende elektriciteit

Aanvullende elektriciteit zal moeten worden ingekocht voor de momenten waarop de duurzame elektriciteitsproductie terugvalt. Dat is waar het energiebedrijf in beeld komt. Onderdeel van een Corporate PPA is dus ook altijd een ‘gewone’ PPA met een energiebedrijf om zeker te stellen dat de gevraagde capaciteit ononderbroken kan worden afgenomen.

Doorgaans wordt contractueel opgenomen dat de door de zonne- of windproducent duurzaam geproduceerde elektriciteit - en de garanties van oorsprong - door de verbruiker worden doorgeleverd aan het energiebedrijf. Het energiebedrijf levert dan ononderbroken capaciteit terug aan de verbruiker. Dit wordt aangeduid met de Engelse term ‘sleeve’.

De zonne- of windproducent is de partij die de subsidie van RVO ontvangt. Deze producent levert de elektriciteit en de garanties van oorsprong – met tussenkomst van de verbruiker – aan het energiebedrijf. De verbruiker betaalt aan de producent de tussen de producent en de verbruiker overeengekomen verkoopprijs en aan het energiebedrijf een ‘sleeve fee’ voor de balanceringsdiensten.

Nog wat ingewikkelder kan het ook: dan wordt de link tussen producent en verbruiker teruggebracht tot een ‘virtuele’ levering. De groene producent verkoopt de elektriciteit op de markt en de verbruiker koopt elektriciteit in bij zijn energiebedrijf, waarbij is afgesproken dat het verschil tussen beide transacties (positief of negatief) voor rekening komt van de verbruiker. Dit wordt de Virtuele Corporate PPA genoemd.

Welke constructie verdient de voorkeur?

Aan alle vormen zijn voor- en nadelen verbonden. De complexiteit van bepaalde Corporate PPAs is een veelgenoemd nadeel: een Corporate PPA is altijd meer dan een overeenkomst tussen twee partijen. Meer nog dan bij reguliere PPAs is enige kennis van het functioneren van de energiemarkten geen overbodige luxe.

Voordelen zijn er ook: voor de producent kunnen Corporate PPAs bijdragen aan een risicomitigatie van het duurzame elektriciteitsproject. Zekerheid over de afzetprijs voor een bepaalde duur neemt een groot deel van de inherente risico’s weg. Voor de verbruiker is het meest in het oog springende voordeel dat de Corporate PPA hem de mogelijkheid biedt zich rechtstreeks te verbinden met duurzame elektriciteitsproductie en daarmee een duurzamer of ‘groener’ profiel te krijgen. Dit laatste zal voor veel partijen de doorslaggevende factor zijn.

Dit artikel is geschreven door: Roland de Vlam en is eerder gepubliceerd in De Jurist.