Boehringer Ingelheim II

Op 6 oktober 2021 heeft het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over de btw-behandeling van kortingen die farmaceuten verstrekken aan zorgverzekeraars. Het hof bevestigt de eerder door hem ingezette lijn dat zulke kortingen recht geven op teruggaaf van btw. In de betreffende zaak ging het om Boehringer Ingelheim, de farmaceut, die geneesmiddelen leverde aan groothandelaren. De groothandelaren leverden op hun beurt de geneesmiddelen door aan apotheken, die de geneesmiddelen verstrekten aan patiënten. De geneesmiddelen werden deels door de patiënt en deels door de zorgverzekeraar betaald. Boehringer Ingelheim gaf de zorgverzekeraar vervolgens een procentuele korting over de geneesmiddelen die de zorgverzekeraar aan patiënten had vergoed. Anders dan in een eerder arrest, Boehringer Ingelheim I, werd deze korting niet verstrekt op grond van een wettelijke verplichting. In de Boehringer Ingelheim II zaak oordeelt het Hof van Justitie nu expliciet dat ook een recht op btw-teruggaaf bestaat als een korting vrijwillig door een farmaceut wordt verstrekt. Het lijkt volgens het hof ook niet uit te maken hoe de korting wordt geëffectueerd: door middel van een (credit)factuur of een ander document waaruit blijkt dat een korting is verleend. 

Relevantie voor de praktijk

Het arrest Boehringer Ingelheim II is belangrijk voor de Nederlandse praktijk. Het bevestigt dat kortingen die worden verstrekt door farmaceuten aan zorgverzekeraars in principe altijd recht geven op teruggaaf van btw, ongeacht de motieven van de farmaceut (vrijwillig of niet) en de manier waarop kortingen in de praktijk worden vormgegeven. Het hangt uiteindelijk van de afspraken tussen de farmaceut en de zorgverzekeraar af aan wie de btw-teruggaaf commercieel toekomt.

Lopende Nederlandse procedure

Op dit moment buigt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over een vergelijkbare zaak. Alhoewel de uitkomst afhankelijk is van de exacte feiten en omstandigheden, verwachten wij dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet om het arrest Boehringer Ingelheim II heen kan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met uw vaste Loyens & Loeff adviseur.