Volgens de Europese Commissie heeft de financiële crisis laten zien dat aandeelhouders veelal onvoldoende toezicht houden op beursvennootschappen en te sterk gericht zijn op korte termijn rendementen. Dit kan leiden tot minder optimale corporate governance en lagere financiële prestaties op de lange termijn. Om die reden heeft de Commissie in 2012 een actieplan aangekondigd dat als doel heeft de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de transparantie tussen beursvennootschappen en beleggers te bevorderen. Dit actieplan heeft geresulteerd in een herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn. De aandeelhoudersrechtenrichtlijn moet uiterlijk op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten. Daartoe is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

De Commissie heeft vijf kernproblemen geconstateerd die moeten worden ondervangen om tot een betere corporate governance te komen, namelijk:

  • Bezoldiging bestuurders beursvennootschappen
  • Toezicht aandeelhouders op transacties met verbonden partijen
  • Identificatie aandeelhouders
  • Uitoefening van aandeelhoudersrechten
  • Transparantie voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs.

In deze bijdrage van de Genoteerd worden de belangrijkste implicaties van de aandeelhoudersrechtenrichtlijn en het wetsvoorstel ter implementatie daarvan voor beursvennootschappen besproken, waarbij met name in wordt gegaan op het bezoldigingsbeleid en transacties met verbonden partijen. De andere onderwerpen komen kort aan bod.

Download deze editie van Genoteerd hieronder.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 31 januari 2019.