Verwachte elementen Belastingplan 2021

Volgens het overzicht zal het Belastingplan 2021 vier milieubelasting- gerelateerde onderwerpen bevatten. Het overzicht omschrijft deze als volgt:

  • Aanpassen begrip 'inrichting' in afvalstoffenbelasting
  • Aanpassen postcoderoosregeling in de energiebelasting
  • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek)
  • Regeling in de energiebelasting voor walstroom

Een andere energie-gerelateerde maatregel die wordt genoemd is het aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto's. De inhoud van de voorstellen is niet nader toegelicht.

Overzicht aankomende wetgeving

De staatssecretarissen geven aan dat het streven is om het wetsvoorstel CO2-heffing industrie op Prinsjesdag dit jaar in te dienen. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment nog in concept voor ter consultatie. Het overzicht vermeldt niet het wetsvoorstel dat de salderingsregeling zal aanpassen, zoals eind vorig jaar is geconsulteerd. Dit komt omdat dit voorstel wordt ingediend door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. In zijn brief van 30 maart 2020 heeft hij aangegeven dat dit voorstel waarschijnlijk voor het zomerreces zal worden ingediend.