In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan op het terrein van het arbeidsrecht, loonbelastingrecht , pensioenrecht en sociale zekerheid. Nu het eerste stof is neergedaald, zetten wij de belangrijkste punten voor u op een rij met daarbij ons korte commentaar.

Download de pdf-versie hier.