Veel werkgevers hebben inmiddels besloten internationale reizen van werknemers en bedrijfsuitjes te beperken, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als die worden geannuleerd, zal, vanuit de werkgever bezien, in veel gevallen geen restitutie van het volledige bedrag plaatsvinden of zullen annuleringskosten verschuldigd zijn. Aangezien de betreffende kosten samenhingen met (voorgenomen) ‘verstrekkingen’ aan werknemers, zou de vraag op kunnen komen of dergelijke kosten belast zijn onder de werkkostenregeling.

Naar onze mening moet die vraag negatief worden beantwoord: door de annulering genieten de werknemers immers niets. Anders wordt het als de werkgever annuleringskosten vergoedt van privéreizen. In dat geval is wel sprake van loon, omdat de werkgever privékosten van de werknemer(s) op zich neemt. Daarnaast rijst de vraag of kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de voorgenomen ‘verstrekkingen’ aan werknemers van btw-aftrek zijn uitgesloten onder het zogeheten ‘BUA’. Ons inziens is dit niet het geval, en hoeft er geen btw-correctie te worden gemaakt, omdat door de annulering feitelijk geen goederen of diensten worden verstrekt die worden gebruikt voor de persoonlijke doeleinden van de werknemers.