Aansprakelijkheid bij een ongeval tijdens of op terugweg van het personeelsfeest

Personeelsfeesten die worden gehouden ter gelegenheid van kerst of nieuwjaar vallen onder de arbeidsongevallenwet, zelfs als de feesten in kwestie buiten de onderneming plaatsvinden en de aanwezigheid van het personeel niet verplicht is. Ook wanneer de werknemer op weg naar huis een ongeval zou krijgen is er sprake van een arbeidsongeval op voorwaarde dat hij een normale en niet-onderbroken weg naar huis heeft genomen.

Aansprakelijkheid bij een ongeval met derden

De aansprakelijkheid ligt moeilijker wanneer de werknemer in dronken toestand op weg naar huis een ongeval met derden veroorzaakt. Vanzelfsprekend is hij daarvoor zelf strafrechtelijk aansprakelijk. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is dat men ook als werkgever verantwoordelijk gesteld kan worden wanneer niet de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Dit kan bijvoorbeeld indien de werkgever onvoldoende toezicht uitoefende op het drankgebruik van zijn werknemers op het werk, toeliet dat te veel alcohol werd geserveerd tijdens een personeelsfeest, zichtbaar dronken werknemers niet tegenhield om te rijden, een werknemer met duidelijke tekens van dronkenschap een bedrijfswagen toevertrouwde of de werknemers aanspoorde tot overmatig alcoholgebruik.
Of de werkgever in een concreet geval aansprakelijk is, is uiteraard afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden.

Mogelijke voorzorgsmaatregelen als werkgever

Toch is er geen reden tot paniek en kan u perfect de voorbereidingen voor de naderende nieuwjaarsrecepties voortzetten. Het gevaar om aansprakelijk gesteld te worden als werkgever kan verkleind worden door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen.

Er dient sowieso al een verplicht preventiebeleid over alcohol in de onderneming gevoerd te worden. U kan in uw arbeidsreglement bijvoorbeeld opnemen dat dronken zijn op het werk of op een personeelsfeest als een zware fout wordt beschouwd. Een rechter is niet verplicht dit te volgen, maar het kan uw verweer wel sterker maken bij een eventuele claim.

Daarnaast kan er voor gezorgd worden dat het personeel vooraf gesensibiliseerd wordt door bijvoorbeeld in de uitnodiging van de nieuwjaarsreceptie te verwijzen naar een verantwoord alcoholgebruik, dat u een aantal alcoholvrije cocktails en dranken schenkt, dat u carpoolen en 'Bob zijn' promoot of dat u zelfs ademtesten aanbiedt op het bedrijfsfeest. Let er tot slot op dat een zichtbaar dronken werknemer niet de weg op gaat en zo kan u zelf ook met een gerust hart huiswaarts keren.