Vaak wordt er bij een dergelijke afzegging door de organisator een cancellation fee berekend aan de opdrachtgever. Als deze fee is vormgegeven als een schadevergoeding, zoals een lumpsum bedrag, zal in de meeste gevallen geen btw afgedragen hoeven te worden. De organisator die al btw heeft betaald, kan deze mogelijk nog van de Belastingdienst terugvragen. Of er daadwerkelijk een btw-voordeel kan worden behaald, hangt af van wat er met de opdrachtgever over afzeggingen is afgesproken.

Wat moet u als organisator nu doen?

Als u cancellation fees ontvangt in verband met afzeggingen door het coronavirus, dan raden wij u aan om de gemaakte afspraken met uw opdrachtgever voor de eerstvolgende btw-aangifte tegen het licht te houden. Wij zijn graag bereid u hierbij de helpende hand te bieden.