Gelukwensen aan Liander met het behalen van dit bijzondere resultaat. Ter discussie stond de 18-weken aansluittermijn van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998. Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie heeft ACM moeten besluiten dat die wettelijke termijn onrechtmatig is en een eerder besluit tot oplegging van een boete aan Liander wegens overtreding van die termijn moeten intrekken. Deze wending heeft uiteraard ook gevolgen voor andere situaties waarin partijen zich beroepen op onverkorte toepassing van deze termijn. De problematiek van krapte op de arbeidsmarkt, enerzijds, en een exponentiële groei van de vraag naar aansluitingen, anderzijds, is veel te complex om te forceren met een beroep op een gefixeerde termijn. Die termijn stamt niet alleen uit een lang vervlogen tijd, hij blijkt nu ook onrechtmatig.

Roland de Vlam stond Liander bij in deze procedure.

Lees hier meer over het artikel op Liander.