You are here:
21 juli 2020 / artikel

Waar is de internationale vrachtwagenchauffeur sociaal verzekerd?

Het Europese Hof van Justitie heeft op 16 juli 2020 geoordeeld dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd, die: 1) het feitelijke gezag over de chauffeur uitoefent, 2) feitelijk de loonkosten draagt, 3) feitelijk bevoegd is om de werknemer te ontslaan.

De procedure bij het Europese Hof is het gevolg van besluiten van de Nederlandse SVB om de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving van toepassing te verklaren op internationale vrachtwagenchauffeurs. Deze chauffeurs verrichten hun werkzaamheden in meerdere lidstaten van de EU, zonder in hoofdzaak in hun woonland te werken.

De Europese regels m.b.t. de coƶrdinatie van sociale zekerheid, wijzen in dat geval de socialeverzekeringswetgeving aan van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.

In deze casus hadden de internationale vrachtwagenchauffeurs te maken met een Cypriotische onderneming, waarmee een formele arbeidsovereenkomst is gesloten en een Nederlandse onderneming die feitelijk en materieel als werkgever handelt.
Het hof heeft nu geoordeeld dat de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving van toepassing is, ondanks de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst met een formele werkgever op Cyprus.

Ons commentaar

In deze uitspraak heeft het Hof vastgesteld dat de chauffeurs lijken te hebben behoord tot het personeel van de Nederlandse vervoersondernemingen, waardoor de Nederlandse socialezekerheidswetgeving op hen van toepassing lijkt te zijn. De Hoge Raad zal zich hier nog over moeten uitspreken. Een definitieve conclusie zal derhalve nog op zich laten wachten.

Voor de ondernemingen en werkgevers die te maken hebben met werknemers die simultaan in diverse lidstaten van de EU hun werkzaamheden verrichten, vormt dit arrest een goede gelegenheid na te gaan of de toepasselijke socialeverzekeringswetgeving op de juiste wijze is vastgesteld. Als dat zo is, dan ontstaat er zekerheid over de rechtmatigheid van betaalde socialeverzekeringspremie en over de socialeverzekeringsbescherming van de werknemers.Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Person holding a pen with calculator and glasses on the table

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (COVID-19 maatregel) nog niet van toepassing

Na het wetsontwerp van 25 juni 2020 is het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van ingehouden bedrijfsvoorheffingen (aan de Belgische... lees meer