You are here:
30 juni 2020 / nieuws

De nieuwe cadeaucheque fiscaal ingepakt

Op 6 juni 2020 kondigde de superkern een reeks nieuwe steunmaatregelen af. Eén van die maatregelen was de consumptiecheque van 300 EUR om de koopkracht van werknemers te vergroten en de bepaalde sectoren te ondersteunen die zwaar zijn getroffen door COVID-19.

gift on desk next to pile of paper

De werkgever zou die cheque 100% aftrekbaar en belastingvrij kunnen toekennen aan haar werknemers. Met het wetsontwerp van 25 juni 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie dat gisteren werd rondgedeeld in de Kamer, wordt het fiscale kader van de consumptiecheque geschetst.

De krijtlijnen van de consumptiecheque

De werkgever zal de mogelijkheid, maar niet de verplichting, krijgen om aan medewerkers een consumptiecheque van maximaal 300 EUR in de horeca-, sport- en cultuursector toe te kennen. De werknemer kan de cheque dan bv. gebruiken voor een fitnessabonnement tegen de extra coronakilo’s, een ticket voor een musical, of als trouwe weldoener van het lokale stamcafé.

Volgens het wetsontwerp kan de werkgever de cheques aankopen bij de inrichtingen zelf, de lokale overheden of bij de klassieke organisaties gespecialiseerd in de uitgifte van dergelijke cheques. De cheques kunnen toegekend worden tot 31 december 2020 en blijven geldig voor een jaar sinds de heropeningsdatum van de horeca, dus tot 7 juni 2021.

Naast bijvoorbeeld aanvullingen bij de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of de toekenning van een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, kan de werkgever met die cheque, voor zover daar natuurlijk marge voor is, bv. de inzet van het personeel tijdens de lockdown belonen.

Belastingvrij en aftrekbaar

Met het wetsontwerp wordt het belastingvrije en aftrekbare karakter van de consumptiecheque bevestigd. Zoals het wetsontwerp benadrukt, is deze cheque anders dan de maaltijd-, eco- en sportcheques aftrekbaar. Anders dan bv. de aanvullingen bij werkloosheidsuitkeringen als incentive gaat het ook om een belastingvrij voordeel.

Wachten op het sociale luik

Het wetsontwerp geeft aan dat het nog even wachten is op het sociale luik dat zal worden ingevoegd in artikel 19, quinquies van het KB van 28 november 1969. Volgens de berichten die al circuleren zal de cheque niet kunnen worden gegeven ter omzetting van bestaand loon of verworven voordelen en niet worden aangerekend op de loonnorm. Verder zou de werkgever de cheque ofwel aan iedereen kunnen toekennen, of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel.

Het is afwachten op de tekst rond dit sociale luik voor de bevestiging van deze modaliteiten.Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer