You are here:
29 mei 2020 / artikel

De impact van COVID-19 maatregelen op de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag

Op 3 april 2020 publiceerde het OESO-Secretariaat richtsnoeren over de gevolgen van deze maatregelen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag (“OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID 19 Crisis”).

De richtsnoeren bespreken geen specifieke verdragsbepalingen die zouden afwijken van het OESO-Modelverdrag.
De richtsnoeren hebben betrekking op a) de woonplaats van een vennootschap (plaats van werkelijke leiding); b) de woonplaats van natuurlijke personen; c) de aanwezigheid van een vaste inrichting en d) internationale tewerkstelling.

Linda Brosens en Stéphanie van Gils bekijken deze vier aspecten van naderbij in het tijdschrift Internationale Fiscale Actualiteit.

Je kan het tijdschrift hier vinden.Cayman half above and half in water

De kaaimantaks: to trust or not to trust

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer
The end of tax-free gifts made before foreign notaries?

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer