You are here:
29 mei 2020 / artikel

De impact van COVID-19 maatregelen op de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag

Op 3 april 2020 publiceerde het OESO-Secretariaat richtsnoeren over de gevolgen van deze maatregelen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag (“OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID 19 Crisis”).

De richtsnoeren bespreken geen specifieke verdragsbepalingen die zouden afwijken van het OESO-Modelverdrag.
De richtsnoeren hebben betrekking op a) de woonplaats van een vennootschap (plaats van werkelijke leiding); b) de woonplaats van natuurlijke personen; c) de aanwezigheid van een vaste inrichting en d) internationale tewerkstelling.

Linda Brosens en Stéphanie van Gils bekijken deze vier aspecten van naderbij in het tijdschrift Internationale Fiscale Actualiteit.

Je kan het tijdschrift hier vinden.The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer