You are here:
16 november 2020 / nieuws

COVID-19 maatregel voor btw: Vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020

Om potentiële cashflowproblemen voor bedrijven te beperken, kondigde de FOD Financiën aan dat belastingplichtigen voor 2020 zouden worden vrijgesteld van de verplichting tot betalen van het btw-decembervoorschot. Een recente circulaire van de btw-administratie licht deze maatregel nu toe.

covid-19-related-vat-measure

Principe

In de regel moeten de belastingplichtigen een voorschot betalen aan de Belgische Staat voor de btw die verschuldigd is over de transacties verricht tijdens de maand december (indiening van maandaangiften) of in het vierde kwartaal (indiening van kwartaalaangiften) van ieder kalenderjaar. Dit btw-decembervoorschot dient uiterlijk op 24 december te worden betaald. Belastingplichtigen die deze verplichting niet nakomen, lopen het risico om nalatigheidsinteresten en aanzienlijke proportionele boetes te moeten betalen.

Het bedrag van het btw-decembervoorschot wordt als volgt berekend:

  • optie 1: het voorschot kan worden berekend op basis van de btw die daadwerkelijk verschuldigd is over de transacties die verricht worden vanaf 1 december tot en met 20 december (indiening van maandaangiften) of vanaf 1 oktober tot en met 20 december (indiening van kwartaalaangiften).

of

  • optie 2: het voorschot kan ook gelijk zijn aan de btw die verschuldigd is over de transacties die in de maand november (indiening van maandaangiften) of het derde kwartaal (indiening van kwartaalaangiften) van het lopende kalenderjaar zijn verricht.

Tijdelijke maatregel (of niet)

In afwijking van deze regel is, gelet op de Covid-19-pandemie, besloten om belastingplichtigen vrij te stellen van de verplichting tot het betalen van een het btw-decembervoorschot in 2020.

Deze maatregel is alleen van toepassing op de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen die in december 2020 (indiening van maandaangiften) of in het vierde kwartaal van 2020 (indiening van kwartaalaangiften) zijn verricht.

Bijgevolg moet de belastingplichtige vak 91 van de Belgische btw-aangifte niet invullen (zonder dat deze niet-invulling wordt geïnterpreteerd als een keuze om een voorschot te betalen dat gelijk is aan de btw die verschuldigd was op de transacties die werden verricht in de maand november 2020 of resp. het derde kwartaal van 2020).

De btw die verschuldigd is over de transacties die in december 2020 (indiening van maandaangiften) of het vierde kwartaal van 2020 (indiening van kwartaalaangiften) zijn verricht, dient uiterlijk op 20 januari 2021 in zijn geheel aan de Belgische Staat te worden betaald.

Tot slot, terwijl in de circulaire staat dat het om een tijdelijke maatregel gaat (alleen voor 2020), kondigde de Minister van Financiën in zijn recente beleidsbrief aan dat hij de mogelijkheid zal onderzoeken om het btw-decembervoorschot definitief af te schaffen.Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer

Nieuwe regering plant invoering “solidariteitsbijdrage” als opvolger van effectentaks

De nieuwe regering kondigde in het regeerakkoord een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens aan, met respect voor ondernemerschap, de zogenaamde “bredeschoudertaks”.... lees meer