De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat de bestaande goedkeuring voor het onbelast uitbetalen van reiskostenvergoedingen wordt verlengd tot 1 juli 2021. De goedkeuring geldt voor vaste reiskostenvergoedingen die al vóór 13 maart 2020 aan de werknemer werd toegekend.

Voorts vermeldt het kabinet dat de invoering van een eventueel nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoeding voor thuiswerkkosten niet voor het einde van dit jaar zal plaatsvinden.

De verlenging is een tijdelijke maatregel. Veel ondernemingen verwachten bovendien dat hun organisatie structureel zal veranderen als gevolg van de COVID-19 situatie. In dat licht herzien veel ondernemingen hun beleid ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen. Voor meer informatie over de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen kunt u contact opnemen met ons Loonheffingen team.