Branding icon

Memberships

Icon
Dutch Bar Association, 2021
Branding icon

Qualifications

Icon
LLM Civil Law, Universiteit Utrecht, The Netherlands, 2013
Icon
LLB Dutch Law, Universiteit Utrecht, The Netherlands, 2011
Branding icon

Publications

Icon
Lokin, J.C.T.F. (2022), Afscheiding van bestanddelen. Een studie naar Romeins, Duits en Nederlands burgerlijk recht (dissertatie), Onderneming & Recht nr. 134, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
Icon
El Harchaoui, Y.; Lokin, J.C.T.F. (2022), 'De plaats van de contractuele beëindigingsvergoeding bij de begroting van de billijke vergoeding', Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022/nr 1., p. 30-36
Icon
Lokin, J.C.T.F. (2018) ‘Über den analytischen Geist der römischen Juristen und die actio ad exhibendum’, Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Groningen: Chimaira, p. 93-114
Icon
Lokin, J.C.T.F. (2015), ‘Prijsgeving, gerechtvaardigd vertrouwen en derdenbescherming, Ars Aequi 2015/01, p. 19-25
Icon
Lokin, J.C.T.F. (2014), ‘Ongewilde prijsgeving: een kwestie van derdenbescherming op de voet van art. 3:36 BW’, NTBR 2014/10, p. 364- 367

Jan Lokin

Associate - Attorney at Law

Jan.lokin@loyensloeff.com

Amsterdam

Dutch, English

Person image

Jan Lokin, attorney at law, is a member of the Real Estate practice group in our Amsterdam office.