You are here:

Wettelijke aansprakelijkheid

Loyens & Loeff N.V.
Blaak 31
3011 GA  Rotterdam
The Netherlands
Telephone +31 10 224 62 24
Fax +31 10 412 59 38
E-mail info@loyensloeff.com

Chamber of Commerce: 24370566
VAT number: NL813841963B01

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Partners van Loyens & Loeff in Nederland die werkzaam zijn als advocaat, belastingadviseur of (kandidaat-)notaris, zijn geregistreerd bij de volgende respectieve beroepsorganisaties:

Medewerkers zijn altijd werkzaam onder verantwoordelijkheid van een partner.

De Franstalige en Nederlandstalige advocaten van Loyens & Loeff in België zijn geregistreerd bij de volgende respectieve beroepsorganisaties:

De advocaten van Loyens & Loeff in Luxemburg zijn geregistreerd bij de volgende beroepsorganisatie:

Klachten

Indien u klachten heeft over een declaratie, een specificatie van verrichte werkzaamheden, kwaliteit van verleende diensten, een optreden van een medewerker of partner van Loyens & Loeff en/of anderszins over een onderwerp Loyens & Loeff betreffende, kunt u zich te allen tijde wenden tot de KlachtenFunctionaris van Loyens & Loeff.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per post of e-mail ter attentie van de KlachtenFunctionaris.

Adres: Loyens & Loeff N.V., Postbus 2888, 3000 CW Rotterdam, Nederland,
E-mail: KlachtenFunctionaris@loyensloeff.com 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht zult u een bevestiging ontvangen waarin tevens zal worden aangegeven op welke wijze met uw klacht wordt omgegaan.