Sven van de Kamp
Associate - Advocaat

Sven van de Kamp

Sven van de Kamp, advocaat, is lid van de praktijkgroep Litigation & Risk Management in ons kantoor in Rotterdam. Hij richt zich op commerciële overeenkomsten, intellectueel eigendomsrecht en IT recht.

Over Sven van de Kamp

Sven is gespecialiseerd in commerciële geschillen, zowel in internationale arbitrageprocedures als voor de Nederlandse rechtbanken in eerste aanleg en in hoger beroep. Daarnaast adviseert hij over de juridische aspecten van commerciële contracten, intellectueel eigendomsrechten (waaronder merkenrecht, octrooien en auteursrecht) en informatie technologie.

Voor zijn overstap naar de praktijkgroep Litigation & Risk Management was Sven lid van de praktijkgroep Corporate/M&A. waar hij ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van fusies en overnames, aandeelhouders- en joint venture-overeenkomsten en het adviseren van ondernemingen en hun stakeholders.

Recente zaken waar Sven aan heeft gewerkt zijn onder meer:

  • het vertegenwoordigen van een Fortune 500 onderneming bij het herstructureren van hun intellectueel eigendomsportefeuille
  • het adviseren van een top tien mondiale reisorganisatie op het gebied van licentieovereenkomsten en geschillenbeslechting
  • het adviseren van een Nederlandse marktleider op het gebied van e-commerce over hun belangrijkste datacenter hosting overeenkomsten